Ada Hansum

“Via diverse functies bij o.a. CIZ heb ik de afgelopen jaren bij zorgaanbieders in Haaglanden gewerkt als functioneel applicatiebeheerder Nedap Ons, Visma (Talent en Salaris), AFAS en Medimo.

Bij Quattri ga ik mijn kennis en ervaring als applicatiebeheerder breder inzetten en ik vind het heel leuk om op een andere manier met Nedap ONS bezig te zijn. En hierbij samen te werken met de collega’s van Quattri. Om medewerkers in de zorg goed te laten ondersteunen door het ECD deel ik graag mijn kennis van de diverse applicaties en de koppelingen ertussen!”

Ada Hansum

Agnes de Rijke

“Sinds 2007 ben ik werkzaam in het zorgsegment. Ik ben begonnen als SAP/HR-consultant voor een groot Amerikaans bedrijf. Later ben ik aan de slag gegaan als projectleider om ERP software en ECD’s bij diverse verpleeg-/en verzorgingshuizen te implementeren.

Omdat ik zocht naar meer zingeving in mijn werk heb ik de opleiding verpleegkunde gevolgd en heb ik vanaf 2013 de kleinschalige thuiszorgorganisatie van mijn moeder samen met haar gerund en later in 2016 overgenomen. Maar om meer flexibiliteit en ruimte voor mijzelf te creëren ben ik eind 2018 gestart om deels als projectleider en deels als verpleegkundige te gaan werken. Voor wat betreft de projecten ben ik verbonden aan Quattri om mooie projecten te draaien bij diverse zorgorganisaties.

Zowel zorginhoudelijk als projectmatig werken in de zorg. Twee rollen die ik het liefst vervul en die elkaar ook goed aanvullen. Want met een bedrijfs-/projectmatige pet naar de zorginhoud kijken en met een verpleegkundige pet naar projecten kijken leidt soms tot verrassende inzichten. Op deze manier kan ik zowel direct als indirect bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Hoe mooi is dat!”

Agnes de Rijke

Alex van Burg

“Ik ben werkzaam in de zorg vanaf 1980, waarvan de jaren tot en met 2000 als verpleegkundige in diverse settings. De laatste jaren als locatiemanager in de V&V sector. In 2000 heb ik de overstap gemaakt naar de automatisering.

Vanaf 2005 bij Quattri.

Mijn rol binnen projecten is meestal die van implementatie consultant, meedenken met organisaties over de inrichting en gebruik van de applicatie. Soms in een team van consultants, waarbij ik meestal het backoffice deel voor mijn rekening neem.

Maar ook regelmatig als allround consultant, waarbij we bij Quattri een team van specialisten achter de hand hebben waarmee ik kan sparren.

Bij de inrichting probeer ik altijd het evenwicht te vinden tussen de werkwijze die binnen de organisatie gebruikt wordt en de mogelijkheden die de applicatie biedt om processen te optimaliseren. Daarbij blijkt iedere keer weer dat processen vaak flexibeler zijn dan mensen, en dat het dus van groot belang is om mensen mee te nemen in de inrichtingskeuzen die gemaakt worden.

Mijn belangrijkste motivatie om destijds de overstap te maken van de directe zorg naar automatisering is nog steeds actueel. Medewerkers in de uitvoering moeten merken dat automatisering (en dus ook administratieve taken) hen helpt om meer tijd te kunnen besteden aan ‘het bed’ (dus de cliënt). Wet en regelgeving van de overheid is daarbij niet altijd behulpzaam, en ook processen en procedures kunnen die ondersteuning in de weg staan.”

Alex van Burg

Amanda Gerritsen

“Sinds 2012 ben ik werkzaam binnen het zorgsegment en heb ik in verschillende sectoren gewerkt. Zo heb ik gewerkt als kraamhulp en partus assistent binnen het ziekenhuis en later ben ik in de VVT-sector gaan werken.  Bij mijn vrige werkgever ben ik in 2018 bij de implementatie van Ons gestart als functioneel applicatiebeheerder.  Hierbij heb ik de afgelopen jaren veel ervaring op mogen doen rondom het beheer van ONS en de verschillende aanverwante processen.

Mijn doel is behaald wanneer de administratieve last van de zorgmedewerker wordt verminderd door duidelijke werkprocessen en een geoptimaliseerd ECD.”

Amanda Gerritsen

Anita Dellebeke

“Vanaf 2016 werk ik met veel plezier binnen het “Quattri-team”.  De onderlinge kennisdeling, gezamenlijke ervaring en collegialiteit dagen mij uit en motiveren mij enorm!

Sinds 1979 werk ik in de zorg. De eerste jaren heb ik als Z-verpleegkundige en HBO-V verpleegkundige gewerkt,  vanaf 1996 werk ik als consultant.

Door mijn werk kom ik bij veel verschillende zorg organisaties. Ik heb veel ervaring opgedaan in de Ouderenzorg, Thuiszorg, Jeugdgezondheidszorg, Psychiatrie en Jeugdzorg.

Vanuit mijn rol als senior consultant ben ik betrokken bij onze klanten als projectleider, als adviseur maar ook als applicatiebeheerder. In mijn werk ben ik vaak bezig met implementaties van applicaties of onderdelen hiervan, o.a. voor de applicaties: Nedap ONS, More Care 4, etc.

Uitgangspunt hierbij is dat de applicatie en de inrichting daarvan het primaire proces gaat ondersteunen. De procesondersteuning is voor mij het belangrijkste doel,  de implementatie van de applicatie een middel om dit te bereiken

Mijn drive binnen mijn werk is de zorgmedewerker/hulpverlener dusdanig vanuit het proces en de benodigde software te faciliteren, dat dit klopt met het werk dat uiteindelijk gedaan moet worden. Uitgangspunt daarbij voor mij: Less is more!”

Anita Dellebeke

Anneke Gelling

“Mijn hele werkzame leven ben ik al actief in het zorgsegment. Sinds 1983 als wijkverpleegkundige en later als teamleider. De registratieve en administratieve kant van het werk had altijd al mijn interesse en vanaf 1997 houd ik mij geheel bezig met (her)inrichting en optimalisatie van administratieve processen van registratie tot verloning en declaratie/journalisering en met de informatievoorziening.

Vanuit mijn rol als senior consultant ben ik in uiteenlopende projecten bij onze klanten betrokken geweest bij implementaties, migraties en optimalisaties. Daarnaast vervul ik ook de rol als (ad interim) Senior Zorgadministratie en als declaratiespecialist. Daarbinnen is het voor mij een hele leuke uitdaging dat ik in diverse trajecten medewerkers intern opleid voor de Zorgadministratie of Declaratieteam en voor de coördinatorfunctie hierin.

Ik word heel blij als een registratie- en declaratieproces optimaal verloopt voor de organisatie en alle medewerkers in het registratie- en declaratieproces goed gefaciliteerd worden.”

Anneke Gelling

Chantal Vogels

“Jarenlang, vanaf 2000, heb ik gewerkt als coördinator in de verzorging en verpleging bij Flexicare en was daar verantwoordelijk voor de aanname en inzet van (flexibel) zorgpersoneel binnen Aveant.

Sinds 2016 ben ik werkzaam bij Quattri in een gecombineerde rol als medewerker van het servicepunt van Quattri en officemanager. Samen met mijn collega beman ik het servicepunt waar uiteenlopende vragen van klanten binnenkomen rondom de applicatie. Daarnaast draag ik zorg voor de administratie van kleinere zorginstellingen, ondersteun bij cliëntadministratie, faciliteer trainingen en ondersteun het management en collega’s bij uiteenlopende zaken.

Wanneer mijn klanten en collega’s tevreden zijn en ik daar mijn steentje aan bij heb kunnen dragen, dan geeft mij dat veel voldoening. Quattri ervaar ik als een fijne organisatie waar professionele collega’s werken die gedreven en betrokken zijn. Het voelt goed om daar onderdeel van te mogen zijn.”

Chantal Vogels

Coen van den Bovenkamp

“Vanaf 1989 ben ik werkzaam in de zorgsector. De eerste 20 jaar heb ik bij verschillende zorgorganisaties gewerkt in diverse functies. Zo ben ik werkzaam geweest als  loon- en personeelsadministrateur, personeelsfunctionaris en systeembeheerder/applicatiebeheerder. De laatste 10 jaar ben ik werkzaam geweest als consultant zorg. De eerste 6 jaar als consultant bij een tweetal leveranciers van ERP software voor de zorg en de laatste vier jaar als zelfstandige. Als consultant ben ik betrokken geweest bij diverse implementaties en werd ik ingezet ter ondersteuning van de afdeling Informatievoorziening & Automatisering van meerdere organisaties.

Sinds 2 jaar ben ik verbonden aan Quattri als consultant. Daarbij ondersteun ik zorginstellingen (jeugdzorg en VVT-instellingen) bij de ingebruikname, inrichting en optimalisatie van hun zorgapplicaties (ONS van Nedap en (More) Care 4 van Nedercare).

Met de klant en zijn eindgebruikers komen tot een optimaal gebruik van de software in het primaire zorgproces is iets waar ik graag mijn steentje aan wil bijdragen. Vooral het contact en het werken met verschillende geledingen binnen een zorgorganisatie geven mij veel voldoening. Samen met hen de zorg rondom de cliënt zo aangenaam mogelijk te maken. Daar doe ik het voor.”

Coen van den Bovenkamp

Corina Huygen

“Sinds 1998 ben ik werkzaam in de zorg. De eerste 20 jaren ben ik werkzaam geweest in het primair proces in de verstandelijk gehandicaptenzorg, te weten Prinsenstichting te Purmerend. In 2019 ben ik daar gestart als Planningsondersteuner rooster/ dagbestedingsvervoer. Dit omhelsde 2 verschillende taakgebieden, te weten het ondersteunen van de medewerkers met alle rooster gerelateerde vragen, en het ondersteunen van cliënten (middels hun verwanten en begeleiders) bij hun vervoersaanvragen. Ik was applicatiebeheerder van Smartwheels (vervoersapplicatie).

In 2022 ben ik nauw betrokken geweest bij de overgang van Plancare rooster naar Monaco rooster. Daarnaast heb ik alle medewerkers, getraind in het nieuwe roosterpakket.

Sinds 1 juni 2023 ben ik gestart bij Quattri als consultant, om mij verder te specialiseren in het ondersteunen van medewerkers in de zorg in het optimaal gebruiken van het ECD in hun werk.

 ”

Corina Huygen

Daniël Verdoorn

“Vanaf 2007 werk ik in de zorg. Na mijn start als (ambulant) hulpverlener in de GGZ rolde ik bij mijn toenmalige werkgever, een kleine zorgorganisatie, in de rol van functioneel applicatiebeheerder van het ECD.

Ook bij werkgevers hierna in de jeugdzorgsector en thuis- en ouderen zorg heb ik als functioneel applicatie beheerder me hard gemaakt voor optimaal gebruik van het ECD. Hiermee heb ik veel kennis opgedaan van Care4 en Nedap Ons.

Het samenbrengen van bedrijfsvoering en het primaire proces waarin de client centraal staat is voor mij een belangrijke drijfveer. Wanneer het ECD goed is ingericht, met aansluitende (administratieve) processen en daarbij  een tevreden opdrachtgever en medewerkers die zich ondersteund voelen in hun werk, dan is mijn werk geslaagd!”

Daniël Verdoorn

Daniël Voortman

“Na het behalen van mijn bachelor Technische Bedrijfskunde in 2018 heb ik mij gespecialiseerd in de zorg met de master Business Administration Health. Te vaak merk ik dat implementaties van zorginnovaties op lange termijn niet succesvol zijn of dat zorgprofessionals werken voor een systeem in plaats van het systeem voor hen. Dat vind ik jammer. Vanuit mijn achtergrond hoop ik dit te kunnen verbeteren. Vraagstukken op het gebied van procesoptimalisatie/lean en zorglogistiek/capaciteitsmanagement spreken mij hierin in het bijzonder aan.

Sinds december 2020 ben ik werkzaam bij Quattri als Junior Consultant en volg ik het leiderschapstraineeship van Talent for Care. Ik hoop in deze functie veel zorgorganisaties te mogen ondersteunen in implementatie, gebruik en/of optimalisatie van hun ECD. Zodat zij kunnen doen waar ze het beste in zijn: zorg leveren!”

Daniël Voortman

Daniëlle Nap-Veldhuizen

“Sinds 2011 ben ik vanuit mijn hbo-verpleegkunde opleiding werkzaam in het zorgsegment en heb ik in verschillende zorg sectoren gewerkt. Zo heb ik gewerkt als verpleegkundige in het ziekenhuis, en later ook in de VVT-sector waar ik mij verder heb ontwikkeld als kwaliteitsverpleegkundige en (waarnemend) manager. Na 6 jaar in verschillende functies te hebben gewerkt in een VVT-organisatie ben ik toe aan een nieuwe uitdaging, meer achter de schermen, maar wel van toegevoegde waarde voor de bewoners en cliënten.

Bij mijn vorige werkgever heb ik de implementatie van het cliëntendossier CURA naar Nedap ONS volledig begeleid als key-user bij verschillende locaties. Tijdens deze periode heeft het mij voldoening gegeven om de zorgverlener zelfredzaam binnen het ECD te krijgen. Het uitgangspunt is dat de informatievoorziening van bewoner of client volledig is waar individuele wensen en behoeften beschreven zijn zodat er zorg op maat geleverd kan worden. Daarom heb ik besloten om een nieuwe carrière stap te maken en ben ik vanaf september 2022 werkzaam als Consultant bij Quattri. Ik word enthousiast van het geven van trainingen aan verschillende klanten, maar ook door het vereenvoudigen van de werkprocessen voor de zorgverleners. Door het verminderen van administratieve last door ondersteuning vanuit de software en volledige informatievoorziening is er meer tijd over om de bewoner of client een dag van waarde te laten beleven en zetten we de zorgverleners in hun kracht.”

Daniëlle Nap-Veldhuizen

Eelco Stieltjes

“Sinds 2011 werk ik in het zorgsegment. Altijd in de rol van (lead)consultant of projectleider m.b.t. opdrachten gerelateerd aan het ECD.

Vanaf 2015 ben ik verbonden aan Quattri.

Indien er verbeteringen doorgevoerd moeten worden aan de inrichting en het gebruik van Pluriform Zorg kan ik u zeker verder helpen.

Het geeft mij veel voldoening als de zorgprofessionals met meer gemak en snelheid het ECD kunnen gebruiken, dan hebben ze meer tijd beschikbaar voor het leveren van zorg”

Eelco Stieltjes

Eline Buizer

“Sinds 1986 ben ik werkzaam in de zorgsector. Onder andere in de rol als verpleegkundige, kwaliteitsadviseur, informatieadviseur, projectmanager en programmamanager.

Vanaf 2015 maak ik onderdeel uit van het Quattri team. Daar ben ik heel blij mee want ik werk samen met superfijne collega’s met veel kennis!

Veranderen is voor mij een passie en een drijfveer. De menselijke maat en juiste communicatie zijn voor mij bij elke verandering van belang om tot draagvlak en concrete resultaten te kunnen komen.

De veranderingen die ik begeleid vinden vaak middels een project plaats. Daarbij hoort analyse van de onderliggende processen en het slaan van een brug tussen de eindgebruiker en ICT. Ik heb snel overzicht van de organisatie en welke processen hierin een rol spelen.

Mijn uitgangspunten zijn: positief, de rust behouden en oplossingsgericht werken naar het eindresultaat samen met de inhoudsdeskundigen. Het geeft mij voldoening als de verandering succesvol is geïmplementeerd.”

Eline Buizer

Frank van Elsland

“Mijn loopbaan in de zorg en ict is gestart in 1981. Na mijn verpleegkundige opleidingen en diverse verdiepende en verbredende opleidingen kon ik ervaring op doen in diverse lijn- en staf functies in de Cure en Care. Vanaf 2008 heb ik mijn kennis en ervaring verder kunnen verbreden met ICT en ECD/EPD toepassingen in de zorg.

Daarna zijn we met een paar enthousiaste mensen in 2004 gestart met Quattri!

Vanuit mijn rol als (zorg)directeur faciliteer ik de Quattri collega’s, zodat zij kunnen excelleren bij onze klanten en zichzelf verder kunnen ontplooien.

Ook ben ik eerste aanspreekpunt voor enkele van onze klanten om duidelijke afspraken te maken over de opdrachten /projecten waarin wij toegevoegde waarde leveren rondom het ECD en alles wat daarbij komt kijken.  Soms ben ik zo enthousiast over een  (advies)opdracht en de contacten daarbij dat ik daarin zelf ook een rol vraag om vooral aangesloten te blijven met de zorg en alles wat daarbij speelt!

Ik word er blij van als we met onze klanten in goede samenwerking doelen bereiken en de zorg weer een stukje verder helpen….  Elke dag.”

Frank van Elsland

Gert Winter

“Vanaf 2002 ben ik werkzaam in het zorgsegment. Eerst bij een grote zorginstelling op een IT-afdeling, vervolgens als productmanager bij de toenmalige marktleider op het gebied van mobiele registratie-software voor de thuiszorg en na een onderbreking van bijna twee jaar waarin ik een uitstapje naar het bankwezen heb gemaakt, sinds 2011 werkzaam bij Quattri in mijn rol als senior consultant.

In de jaren dat ik bij Quattri werk, heb ik mij hoofdzakelijk bezig gehouden met implementaties van ONS. De ene keer als adviseur, dan weer als projectleider en af en toe geef ik trainingen; een veelzijdige baan waarin ik mij geen dag verveel.

Een vraag die mij nog wel eens gesteld wordt is of het werk nooit saai wordt. Mijn antwoord is steevast nee en ik vergelijk het dan met eten: de ene keer geniet je van een heerlijk gerecht, soms zit je aan een uitgebreid diner met lange tanden te eten en niet zelden geniet je van iets wat je nog niet eerder geproefd hebt. Het is de afwisseling die het voor mij leuk maakt. Het feit dat je in ieder project weer nieuwe mensen leert kennen en samen met die mensen het project tot een goed einde weet te brengen geeft mij een enorme voldoening.”

Gert Winter

Helga Hageman

“Sinds 1995 ben ik werkzaam in de zorgsector. Hierbij heb ik verschillende functies gehad zoals applicatie programmeur, teamleider helpdesk en applicatie beheer en consultant.

In 2011 ben ik in dienst gekomen bij Quattri. Binnen Quattri richt ik mij met name op het implementeren van het elektronische cliëntdossier in ONS. Ik ben bekend met verschillende zorgplan methodieken zoals OMAHA system, Mikzo, Schalock en 4 domeinen. Naast het implementeren van het dossier, houd ik me ook bezig met het maken van E-learning modules. Dit zijn modules over de werking van ONS, maar ook een theorie module over bijvoorbeeld OMAHA system.

Als consultant vind ik het belangrijk dat ICT zoveel mogelijk ondersteunend moet zijn aan de processen binnen een organisatie. Het is voor mij dan ook de uitdaging om een standaard applicatie zoals ONS zo optimaal mogelijk te laten aansluiten op de zorgprocessen van de klant.”

Helga Hageman

Henk Keverkamp

“Onze cijferman, weet alles van de projectadministraties en de betalingen, hierdoor zorgt hij voor een soepele afwikkeling van het administratieve proces.”

Henk Keverkamp

Iris Barkhuysen

“Doelen halen, ontwikkelen en teamgeest daar sta ik voor. Ik doe dit met passie, professionaliteit en no-nonsense.”

Iris Barkhuysen

Ivonne van Mameren

“Vanaf juli 2022 werk ik bij Quattri als sales support medewerker/consultant. Naast het uitvoeren van verschillende ondersteunende taken, ben ik ook verantwoordelijk voor het coördineren van het ISMS voor onze NEN7510/ISO27001 certificering. In eerdere functies heb ik uitgebreide ervaring opgedaan op het gebied van procesmanagement, procesoptimalisatie, projectmanagement, implementaties, applicatiebeheer en ICT-verandermanagement. Het geeft me veel voldoening om klanten en collega’s te helpen en ondersteunen. Het gezamenlijk analyseren en oplossen van vragen en uitdagingen geeft me energie en voldoening.”

Ivonne van Mameren

Jesse Streefkerk

“Ik ben sinds 2016 werkzaam in het zorgsegment bij Quattri. Daarvoor heb ik tijdens mijn studietijd de bachelor Oefentherapie Cesar en master Health Science afgerond.

Binnen Quattri ben ik werkzaam als consultant en maak ik onderdeel uit van het Innovatieteam. Voor zowel ONS van Nedap als Care4 van Nedercare ben ik bij diverse klanten geweest. Mijn werkzaamheden bestaan uit het geven van trainingen, het begeleiden van implementaties of interim werkzaamheden als planner/roosteraar.

Het geeft mij veel voldoening als de klant tevreden is met mijn bijdrage of als de klant open staat voor een verandering van de werkwijze. Ook ben ik tevreden als door onze bijdrage het evenwicht tussen rust en werkdruk kan herstellen.”

Jesse Streefkerk

Job Hamming

“Zowel in mijn werk als in mijn sport hou ik ervan een goede prestatie neer te zetten. Een doel stellen en dat najagen vind ik uitermate motiverend.”

Job Hamming

Johan Wolters

“Als functioneel beheerder van het ECD Care4 bij Jeugdzorgaanbieder Timon ontdekte ik de kracht van een goed ondersteunend ECD. De inzichten hierin heb ik uitgebouwd als consultant BI/ rapportages waarin ik zorgaanbieders ondersteun om “”in control”” te komen. Nu bij Quattri zet ik deze rol door.

Ik vind het bijzonder dat een informatievraagstuk vaak resulteert in een aanpassing in de administratieve logistiek. Minder registreren en meer control.”

Johan Wolters

José van Mullekom

“Sinds 2007 ben ik werkzaam binnen de sector Jeugdzorg en heb in deze jaren veel kennis opgedaan van de processen in deze dynamische wereld.

Door de jaren heen heb ik al vele grote verbetertrajecten mogen doen voor organisaties: samenvoegen van databases, conversies, maar ook implementatie nieuwe werkprocessen en BI-systemen.

Vanuit mijn rol als consultant/applicatiebeheerder ondersteun jeugdzorg-organisatie in het gebruik, inrichting en optimalisatie van het ECD (Care4).

Mijn doel is enerzijds om de eindgebruikers zoveel mogelijk te ontlasten, zodat ze op eenvoudige wijze hun werk kunnen doen en anderzijds de organisatie te voorzien van goede stuurinformatie. Het werken met de klant om te komen tot een goed werkend ECD geeft mij energie.”

José van Mullekom

Judith van den Bulk

“Sinds 2007 ben ik werkzaam in de Jeugdhulpverlening. Eerst als uitvoerend hulpverlener, later als coördinator en applicatie beheerder. Bij mijn vorige werkgever heb ik de implementatie van (More)Care4 van dichtbij meegemaakt en ben ik nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de tijdregistratie app.
Sinds september 2022 ben ik de samenwerking met Quattri aangegaan.
Belangrijk in mijn werk vind ik het stukje persoonlijke aandacht voor de hulpverleners. Wanneer zij vragen hebben betreft Care4 pak ik die op, zodat zij zich volledig kunnen focussen op het hulpverleningsproces.
Daarnaast vind ik het interessant de nieuwe ontwikkelingen van Care4 te volgen en in een begrijpelijke taal over te brengen naar de hulpverleners.”

Judith van den Bulk

Kitty Kanters

“Ruim vijfendertig jaar werkte ik in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Van persoonlijk begeleidster tot vervangend groepshoofd in de directe cliëntenzorg, tot coördinator casemanager, tot functioneel beheerder bij Kwaliteit & Beleid. Waarbij de laatste vijf jaar mijn inzet en werkzaamheden gericht waren op het elektronisch cliëntdossier Ons. Die kennis en ervaring deel ik nu met meer zorgorganisaties.

In 2022 ben ik begonnen met opdrachten vanuit Quattri, waarbij ik als projectleider of functioneel beheerder anderen help bij verbeteren. Met als doel te groeien, klaar te zijn voor de toekomst. Dat doe ik graag samen, op een professionele, gestructureerde aanpak. Ik ben ervan overtuigd dat alles wat je aandacht geeft groeit!

Mijn kennis en ervaring van het systeem Ons zit op zorginhoud. Hoe lopen de processen, hoe kan Ons daarbij ondersteunen en hoe kan je dit dan het beste inrichten. Welke autorisaties zijn daarvoor nodig en hoe zorgen we ervoor dat medewerkers snel en makkelijk kunnen werken met het elektronische cliëntdossier. Zodat er zoveel mogelijk tijd van de medewerker overblijft voor de zorg aan hun cliënt. Als ik daar een stapje aan bij kan dragen verschijnt er een glimlach op mijn gezicht.”

Kitty Kanters

Koos van Rijn

“Via de scheepsbouw, pakket selectie financiële software ben ik in 1997 als Consultant / Projectleider gestart met de implementatie van een zorgmanagement systeem voor de jeugdzorg. In die periode heb ik het ontwikkelteam aangestuurd voor het ontwikkelen van nieuwe functies in het EPD Care4.
In de jaren daarna heb ik bij verschillende jeugdzorg-organisaties en een GGZ instelling Care4 geïmplementeerd. De laatste jaren heb ik mij op de supportafdeling beziggehouden met complexe vraagstukken.
Op het snijvlak van organisatie en techniek voel ik mij thuis.
Juli 2021 ben ik met pensioen gegaan en beheer samen met mijn vrouw een B&B in een voormalige burgemeesters woning in Stad aan ‘t Haringvliet.
Via Quattri voer ik inmiddels ruim een jaar beheer- en rapportage werkzaamheden uit bij een Jeugdzorg organisatie. Ook adviseer ik er over de inrichting van Care4 en draag kennis over van Care4 Classic.”

Koos van Rijn

Laia Reedijk

“Sinds 2004 ben ik werkzaam in het zorgsegment. Eerst als accountant en later als consultant. Vanaf 2010 maak ik onderdeel uit van het “Quattri-team”.

Als collega zet ik mij met veel plezier in voor het innovatieteam van Quattri en ben ik aanjager van het bedrijfsvoeringsteam.

Vanuit mijn rol als senior consultant heb ik veel verschillende projecten bij onze klanten mogen leiden, waaronder projecten met als doel om back-office processen en stuurinformatie te optimaliseren. Hierbij aansluiten op de specifieke bedrijfscultuur en breed kijken naar (zelf)sturingsmechanisme, vind ik elke keer weer een uitdaging.
Daarnaast ben ik ook (ad interim) werkzaam geweest als (concern)controller, manager bedrijfsvoering, manager zorgadministratie en manager finance & control.

Ik ben ervan overtuigd dat mensen het verschil maken. Het geeft mij voldoening als ik een team in beweging krijg, als ik mensen in hun kracht kan zetten en kan enthousiasmeren om zichzelf en de organisatie elke dag een stapje verder te helpen.”

Laia Reedijk

Laurens den Hartog

“In het jaar 2000 ben ik begonnen in de zorgsector als softwareontwikkelaar. In een team heb ik meegebouwd aan een informatie- en plansysteem voor de thuiszorg. Direct bij de start in 2005 ben ik overgestapt naar Quattri.

Bij Quattri heb ik in de loop van de tijd veel verschillende opdrachten en projecten gedaan zoals ondersteuning bij Business Intelligence, ontwikkeling van maatwerkkoppelingen, het ontwerpen, uitvoeren en ondersteunen bij conversies en het begeleiden van grote en complexe implementaties in VVT-, GHZ- en GGZ-sector. Ik hou daarbij erg van efficiënt werken en deel graag mijn kennis met collega’s en onze klanten.

Sinds 2021 ben ik onderdeel van de directie als adjunct directeur. Ongeveer de helft van mijn tijd besteed ik aan projecten en werkzaamheden bij onze klanten, de andere helft houd ik me bezig met de bedrijfsvoering van Quattri.”

Laurens den Hartog

Lisette van Duivenbooden

“Tijdens mijn werk in de verstandelijk gehandicaptenzorg raakte ik gefascineerd door de verslaglegging die nog steeds in de ordners van de HEMA gebeurde. Dit moest toch anders kunnen? Ik ben ernaast gaan studeren en heb sindsdien altijd de mix tussen zorg en ICT opgezocht in mijn werk.

Door mijn ervaring met grote GGZ-instellingen én het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit in EPD’s voelt werken bij Quattri als een goede match.

Mijn drijfveer blijft altijd het inzetten van ICT zodat we het werk van de zorgmedewerkers makkelijker kunnen maken, en ik daarmee bijdraag aan het leveren van goede zorg.”

Lisette van Duivenbooden

Marcel Vergouwen

“Sinds 2011 ben ik werkzaam in de zorg. Na het afronden van mijn opleiding Beleid en Management Gezondheidszorg ben ik gestart als project en beleidsmedewerker binnen een grote VVT-organisatie. Na enkele jaren van draaien van projecten ben ik betrokken geraakt bij de implementatie van een nieuw ECD. Dit is dermate goed bevallen dat ik in 2015 de keuze gemaakt heb om binnen deze organisatie de overstap te maken naar de functie van informatiemanager. In de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het optimaliseren van processen, het beheer en ontwikkeling van het applicatielandschap en het coördineren en faciliteren van informatieverstrekking.

Sinds 2020 onderdeel van het team bij Quattri als ECD-consultant.

Het optimaliseren van processen bij zorgaanbieders is mijn passie. Dit doe ik door analytisch met de klant mee te denken hoe processen eenvoudiger en slimmer kunnen. Een belangrijk onderdeel daarin is de match tussen het proces, mogelijkheden van een ECD en het realiseren van noodzakelijke informatieverstrekking. Het realiseren van een balans hierin is de uitdaging!”

Marcel Vergouwen

Marco van Doorn

“Sinds 2003 ben ik werkzaam in de zorgsector. Eerst als Verzorgende IG en daarna doorgegroeid als Verpleegkundige in de Wijk.
Ik ben een gedreven en enthousiaste zorgprofessional met een brede interesse en een gezonde ambitie, met name op het gebied van ICT. Ik word enthousiast van een goed werkend systeem, die een aanvulling is voor de werkvloer. In de laatste jaren ben ik mij steeds meer gaan specialiseren op het gebied van ICT.
Binnen Quattri Consultants ondersteun ik de Functioneel Applicatiebeheerder(s) van zorginstellingen bij het onderhouden van Nedap ONS, beantwoording van vragen van zorgprofessional, uitleg geven aan de zorgprofessional zodat deze ongestoord gebruik kan maken van de applicaties. Gezien ik zelf jaren als zorgprofessional heb gewerkt weet ik hoe belangrijk het is dat je je volledig op je taak kan richten. Kortom ik ga geen uitdaging uit de weg.”

Marco van Doorn

Marijke van Oudheusden

“Mijn loopbaan in de zorg begon in 1978 en is zeer divers..

Opsommend: ziekenverzorgende, A-verpleegkundige, 2<sup>e</sup> graad leraar verpleegkunde, praktijkopleider en mede oprichter en 23 jaar directeur van PKZ Kraamzorg in Zoetermeer.

In 2017 ben ik als (zzp) consultant aan de slag gegaan bij Quattri. Geven van ECD trainingen en ondersteunen bij het plannen en roosteren in Nedap (ONS) bij zorgorganisaties. Daarnaast ben ik expert beeldend trainen en virtueel leren.

In verschillende situaties en organisaties samenwerken en streven naar verbetering, is altijd een mooie uitdaging. Merken dat je kunt helpen en dat de medewerkers van de organisatie daar blij mee zijn geeft mij veel energie en voldoening.”

Marijke van Oudheusden

Marika van Dorp

“Sinds 1996 ben ik werkzaam in de zorgsector. Ooit begonnen in de Psychogeriatrische zorg en via opleidingen als Bedrijfskunde en Zorglogistiek het vak van Consultant ingerold.

Als Quattri consultant ben ik naast nieuwe implementaties Nedap ONS ook betrokken bij optimalisaties en business-consultancy opdrachten. Mijn specialisatie ligt met name op vraagstukken rondom plannen, roosteren, registreren en stuurinformatie, zoals bijvoorbeeld capaciteitsmanagement.

Ik houd niet van ingewikkelde processen die de zorgmedewerkers veel tijd kosten en zal altijd streven naar zo efficiënt mogelijke werkwijze met toegevoegde waarde. Effectiviteit en efficiënt werken mogelijk maken, door slimme processen en softwarematige ondersteuning vind ik een leuke uitdaging.”

Marika van Dorp

Marissa Bastemeijer

“De zorg verbeteren en vooruit helpen is waar ik mij voor inzet. Eerst als biomedisch wetenschapper met onderzoek naar hartfalen en sinds 2018 als consultant binnen de gezondheidszorg. Sinds januari 2021 versterk ik het Quattri team. Als consultant hoop ik een bijdrage te leveren aan de administratieve lasten vermindering en daarmee de zorg te verbeteren. Door een ECD dat goed aansluit op en optimalisaties van de (werk)processen. Maar ook de ondersteunende afdelingen te laten doen waar ze goed in zijn: de zorgverleners ondersteunen!

Complexe situaties uitzoeken en nieuwe dingen leren zijn voor mij een tweede natuur. Mijn analytische blik als biomedisch wetenschapper en doorzettingsvermogen gaan hier zeker bij helpen.”

Marissa Bastemeijer

Marjolein van der Heide

“Mijn ervaring in de Jeugdzorg start in 1989, waar ik startte als pedagogisch medewerkster in een dagbehandelingsgroep. Binnen die jeugdzorgorganisatie ben ik in de jaren erna doorgegroeid naar verschillende andere functies; intaker, hoofd cliëntsecretariaat en functioneel beheerder van het ECD wat werd gebruikt voor de registratie van de zorg.
Daarna heb ik de overstap gemaakt naar een ECD softwareleverancier, waar ik bijna 8 jaar werkzaam was als Testcoördinator..

Sinds mei 2018 ben ik werkzaam voor Quattri. Bij verschillende jeugdzorgorganisaties vervul ik tijdelijk de rol van functioneel beheerder. Ik vind het een mooie uitdaging om te zorgen dat een ECD de gebruikers goed kan ondersteunen bij hun werkprocessen. Samenwerking met alle betrokken partijen in een organisatie vind ik boeiend en ik zoek graag naar de beste oplossing.

Het geeft mij voldoening als het lukt om de inrichtingsprocessen en gebruikersvragen rond het ECD samen met het team van een organisatie goed op de lossen zodat gebruikers kunnen doen waar zij goed in zijn: zorg verlenen.”

Marjolein van der Heide

Martin Bolle

“Ik ben een ruim ervaren Financieel- en ICT-specialist en ik heb in de ICT gewerkt als consultant, projectleider, analist en applicatiebeheerder in de Transport & Logistieke sector en sinds 2008 verricht ik mijn werkzaamheden in de Zorg. Ik ben gespecialiseerd in de Cura / Fierit-ECD-applicaties en  heb ervaring met Nedap Ons. Gestructureerd zaken inrichten en regelen is voor mij geen bijzondere eigenschap maar een gewoonte.”

Martin Bolle

Mathilda van Ameijde

“In 2002 begon mijn carrière in de ouderenzorg als Dagbestedingscoach op een PG-afdeling, op een steenworp afstand van het Leidseplein in Amsterdam. In 2006 maakte ik de overstap naar Training en Advies en dat ben ik altijd binnen de sector van de Ouderenzorg blijven doen.

Bij Quattri geef ik trainingen aan de eindgebruikers van het ECD.  In veel gevallen worden deze technische trainingen gecombineerd met methodisch werken. Steeds vaker kiezen organisaties daarbij voor de methodiek van Omaha. Ik mag deze methodiek graag trainen in combinatie met een nieuw ECD.  Het kan echt zorgen voor een betere manier waarop bewoners/cliënten worden benaderd.

Ik vind het ontzettend leuk om iets wat complex lijkt, eenvoudig en werkbaar te maken voor de eindgebruiker. Meestal word ik ingezet bij trajecten waarbij veel medewerkers op verschillende niveaus worden getraind. Dan mag ik graag lijntjes leggen tussen de disciplines en niveaus zodat het nieuwe systeem zorgt voor een optimale samenwerking.  Dat maakt enerzijds het collegiale samenwerken uitdagender en anderzijds groeit de kwaliteit van de ouderenzorg.”

Mathilda van Ameijde

Monique Leeman

“Sinds 1998 werk ik in de zorg. De eerste 8 jaar bij een regionale thuiszorgorganisatie als functioneel applicatiebeheerder van diverse applicaties en specialist informatie-ontsluiting.

In 2006 ben ik gestart bij Quattri. Inmiddels ben ik een senior consultant rondom diverse ECD-aandachtsgebieden. Ik ben gespecialiseerd in de backoffice processen en informatie-ontsluiting uit het ECD.

Samen met een collega bemens ik ook het Quattri Servicepunt om allerlei vragen van zorgorganisaties op het gebied van functioneel applicatiebeheer en informatie-ontsluiting (in de meeste gevallen op afstand) te beantwoorden.

Het geeft mij voldoening om bij te dragen aan het vereenvoudigen van processen voor onze klanten. Ook voor complexe vraagstukken over de inrichting, het gebruik en de informatie ontsluiting van het ECD kun je me altijd over contacten. Die uitdaging ga ik graag en met plezier aan.”

Monique Leeman

Mylette Lanting

“Ik werk sinds 1991 in de zorgsector. Eerst als ICT manager bij een VVT organisatie en later als consultant en software architect bij een software leverancier. Vanaf 2007 werk ik als Senior Consultant bij Quattri, daarnaast ben ik lid van het innovatieteam.

De continue veranderingen in het zorgsegment vragen steeds om aanpassingen in de ICT. Bij deze veranderingen moet er oog zijn voor de borging van de kwaliteit van de zorg aan de cliënt, de borging van de kwaliteit van werken voor de medewerkers én het organisatiebelang.

Wat ik belangrijk vind is om binnen dit spanningsveld, samen met de klant op een pragmatische manier te werken naar een resultaat waarmee écht verschil wordt gemaakt. Dat blijft steeds de leukste uitdaging!”

Mylette Lanting

Nancy Overgaauw

“Ik werk al bijna mijn hele werkende leven, sinds 1987, in de zorgsector. Eerst via bijbaantjes en later als HBO Verpleegkundige in alle segmenten. Voor Quattri heb ik ruim  15 jaar gewerkt als projectleider kwaliteit en innovatie in de ouderenzorg, waarbij dossiervoering (ECD, EPD) en methodisch werken altijd belangrijke aandachtsgebieden waren. Sinds februari 2018 hoor ik bij het Quattri-team.

Binnen Quattri ben ik vooral werkzaam als projectleider, maar ook consultancy en een gedeelte van het accountmanagement vallen onder mijn takenpakket. Ik ben één van de vier experts Beeldend Trainen en Virtueel Leren van Quattri. Verder loop ik warm voor ontwikkeling en innovatie en ben ik lid van het innovatieteam. En ik beheer de website en de LinkedIn-pagina van Quattri.

In mijn werk stel ik mezelf altijd de volgende vragen: wat is belangrijk voor cliënten en de medewerkers die hen ondersteunen? Klopt het waar we mee bezig zijn? Past het bij de visie van de organisatie?  Methodisch werken met daadkracht en een portie humor is voor mij kenmerkend. En dat doe ik heel graag samen.”

Nancy Overgaauw

Nicolet Engels

“Vanaf 2007 ben ik in de zorgsector gaan werken als teamleider cliëntenadministratie bij een middelgrote VVT-instelling. Hier was ik al gauw betrokken bij het implementatietraject van een nieuw ECD. Het was vervolgens een logische stap om, naast mijn leidinggevende taken op de administratie, ook als functioneel beheerder betrokken te blijven bij de verdere ontwikkeling en geven van trainingen van het ECD en aanverwante applicaties.

In 2017 heb ik een overstap gemaakt naar een instelling in de GGZ en jeugdzorg als hoofd zorgadministratie en frontoffice. Ook hier was ik betrokken bij overstap naar een nieuw elektronisch cliëntendossier en daarna als functioneel beheerder van Ons van Nedap.

Een goede samenwerking tussen zorg, administratie en de tools zoals een ECD is belangrijk om de huidige uitdagingen binnen de zorgbranche het hoofd te kunnen blijven bieden. Optimalisering van deze samenwerking geeft mij elke keer weer veel voldoening en hoop ik bij Quattri ook ‘handen en voeten’ te kunnen geven.”

Nicolet Engels

Paul Oostveen

“Sinds 2002 werk ik in het zorgsegment. Eerst als manager administratie en later als manager bedrijfsvoering bij 2 VVT-organisaties.
Vanaf 2010 ben ik verbonden aan Quattri.
Vanuit mijn rol als directeur faciliteer ik de Quattri collega’s, zodat zij kunnen excelleren bij onze klanten en zichzelf verder kunnen ontplooien.
Ook ben ik eerste aanspreekpunt voor enkele van onze klanten om duidelijke afspraken te maken over de opdrachten /projecten waarin wij toegevoegde waarde leveren rondom het ECD.
Het geeft mij veel voldoening als we een opdracht conform afspraken realiseren, zeker als de betrokkenen vanuit de zorgorganisatie en Quattri de werkzaamheden met plezier hebben kunnen doen.”

Paul Oostveen

Petra Bleije

“Ik sta voor passie, professionaliteit en hard werken. Met een positieve blik vooruit op zoek naar samenwerking en verbinding in de zorg.”

Petra Bleije

Rick Schermer

“Zeer brede ervaring in de zorgsector als bestuurder, operationeel directeur, interimmanager, programmamanager en adviseur. Affiniteit met operationele (zorg)processen, kwaliteit en verantwoording, stroomlijnen organisatie, peoplemanagement, ICT en financiën.

Ik voel me thuis in complexe organisaties met veel spelers. Het is leuk om ingewikkelde vraagstukken terug te brengen tot overzichtelijke en begrijpelijke stappen en die helder te communiceren en uit te leggen naar bestuur, directie, medewerkers, zorgverleners en ondersteunend personeel. Ik zie het als een voordeel dat ik ervaring heb op alle niveaus in organisaties.”

Rick Schermer

Rik de Jong

“Sinds 2015 ben ik actief in de ICT binnen de zorg. Als Applicatiebeheerder ondersteun ik medewerkers en zorg voor een vertaling van beleid naar techniek.

Ik probeer de medewerkers te ontzorgen op het gebied van het ECD, zodat zij de beste zorg kunnen leveren!

Het contact met de medewerkers is wat mij plezier geeft in het werk.”

Rik de Jong

Rob Jumelet

“Vanaf 1989 ben ik begonnen in de zorgsector als radiotherapeutisch laborant met een affiniteit voor de ICT. Tijdens deze periode ben ik naast het medische handelen , werkzaam geweest als applicatie- en systeembeheerder. In 2001 heb ik de overstap gemaakt naar een fulltime ICT-job in de zorgsector als applicatiebeheerder bij Allévo en later als ICT-coördinator. Tijdens deze periode is bij Allévo een ander ERP-systeem geïmplementeerd icm Nedap-tijdregistratie.

In het jaar 2008 heb ik de overstap gemaakt als consultant bij een ERP-software leverancier voor de zorg. Werkzaamheden waren oa. ontwikkelen van rapportages voor informatievoorziening, installaties van BI-tooling en  ondersteuning van applicatiebeheer (zowel functioneel als technisch).

Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Quattri, waarbij ik klanten ondersteun in de Jeugdzorg (applicaties van Nedercare), VVT en GGZ (applicaties van Nedap).

Mijn expertise ligt met name bij de technische kant van de diverse werkzaamheden, SQL is voor mij geen onbekende. Daarnaast ondersteun ik graag bij het automatiseren van de bedrijfsprocessen of het ontwikkelen en analyseren van rapportages.

Het contact met klant en het zorgen voor een efficiëntere inzet van middelen geven mij energie en voldoening.”

Rob Jumelet

Robert Platje

“Vanaf 2004 werk ik met veel plezier binnen de zorgsector. Ik heb in deze tijd brede ervaring
opgedaan met de administratieve-, financiële processen en ondersteunende ICT.
Vanuit mijn functies heb ik verschillende projecten geleid met als doel om de back-office processen
en stuurinformatie te optimaliseren. Door mijn brede ervaring overzie ik gevolgen van keuzes en
weet ik wat er moet gebeuren om een project succesvol en volledig op te pakken.

Vanaf 2018 ben ik verbonden aan Quattri. Vanuit mijn rol als consultant vind ik het een voorrecht om
organisaties te mogen helpen de (interne) bedrijfsvoering te verbeteren.

Ik krijg energie door samen met de organisatie processen en systemen efficiënt en effectief in te
richten, mijn uitgangspunt hierbij is het primair proces zo optimaal mogelijk te faciliteren.”

Robert Platje

Robert Vos

Sinds 2008 werk ik in het zorgsegment. Eerst als teamleider cliëntenadministratie en functioneel applicatiebeheer bij een zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg.
Vanaf 2015 ben ik verbonden aan Quattri.
Vanuit mijn rol als senior consultant werk ik samen met de klant aan optimalisatie van de facturatie en management informatie.
Ik haal mijn voldoening vooral uit het optimaliseren van met name administratieve processen en verminderen van  foutoorzaken zodat medewerkers van de zorginstelling hun focus kunnen houden op het leveren van zorg. Daar draait het uiteindelijk allemaal om.

Robert Vos

Robert Wisse

“Sinds oktober 2018 ben ik werkzaam bij Quattri als junior consultant. Dat betekent dat ik de eerste maanden vooral bezig ben met het kennismaken met verschillende ECD’s, alle wet- en regelgeving en ook vooral de gebruiken in de zorg.

Met een bachelor Biomedische Technologie en een master Business Administration op zak wordt er regelmatig aan mij gevraagd waarom ik voor de zorgsector heb gekozen. De zorgsector staat nooit stil: patiënten, de overheid, verzekeraars maar vooral ook zorgorganisaties zelf, vragen voortdurend meer van zichzelf en van elkaar. Aan de zorgorganisaties de taak om hier aan te voldoen. Dat betekent dat er altijd wordt gezocht naar verbeteringen die er toe doen. Ik vind het leuk om als consultant hier aan bij te dragen en zo vanaf de achtergrond de zorgprofessional te helpen met het verbeteren van de zorg voor de patiënt of cliënt.”

Robert Wisse

Theo van den Berg

“Met humor, passie, betrokkenheid, en hard werken weet ik samen met mijn Quattri collega’s doelen te halen en veranderingen te bewerkstelligen. Ik ben dankbaar dat ik mag werken in een sector waar het er toe doet.”

Theo van den Berg

Thessa van den Brink

“Vanaf 2008 ben ik werkzaam geweest binnen de jeugdzorg. Tijdens mijn deeltijd studie SPH heb ik de praktijk goed leren kennen in mijn rol als pedagogisch medewerker. Na een aantal jaren ben ik ‘achter de schermen’ komen te werken. Als beleidsadviseur en later regiomanager heb ik mij beziggehouden met alle randvoorwaarden om kwalitatief goede zorg te leveren. Niet alleen in de aansturing van de zorgteams maar ook in de  aanbestedingen, inkoopcontracten en bedrijfsvoering.
Ik zag daarin verdere mogelijkheden tot ontplooiing en kon mijzelf in een volgende stap, als manager bedrijfsvoering, verder ontwikkelen in de interne processen en het werken met het ECD. Zowel zorginhoudelijk, als in sturing alsook financieel binnen de gehele zorg organisatie.

In 2019 ben ik het Quattri team komen versterken. Ik vind mijn uitdagingen in het ondersteunen van zorgorganisaties bij het werken met het ECD en om processen te optimaliseren. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat professionals werken met heldere afspraken en goed ingerichte tooling!”

Thessa van den Brink

Tinka Moens

“Sinds mijn start in 2007 in de zorg als fysiotherapeut in de eerste lijn, heb ik mijn passie voor de sector steeds verder ontwikkeld. Mijn loopbaan heeft mij geleid van het ziekenhuis naar de VVT, waar ik vele jaren als fysiotherapeut werkzaam ben geweest in de geriatrische revalidatiezorg.
Gedurende de afgelopen jaren heb ik mij binnen de VVT toegelegd op het leiden van diverse projecten, waaronder de implementatie van een nieuw ECD met rooster- en planningsapplicatie. Het is de combinatie van strategie, innovatie, verbinden en uitvoering die mij bijzonder aanspreekt.
Ik krijg energie uit het samenwerken met mensen. Samen streven we naar gemeenschappelijke doelen, met als doel verbetering en vooruitgang te realiseren. Ik ben gefascineerd door wat mensen in beweging brengt en het oplossen van deze puzzel geeft me een enorme boost. In de zorgsector zijn er talloze ontwikkelingen die uitdagingen met zich meebrengen, maar ook kansen bieden om aspecten op een andere manier te organiseren: innovatiever, efficiënter, meer digitalisering, duurzamer en in samenwerking met regionale partners. Graag wil ik mijn bijdrage leveren aan het bevorderen van toekomstbestendige zorg en welzijn.”

Tinka Moens

Trudie Oosterheert

“Het vinden van de juiste toon, daar draait het om. Afgestemd op de klankkleur van de klant geeft dit een veelstemmig geheel.”

Trudie Oosterheert

Vincent Heijnen

“Meer dan 25 jaar geleden ben ik gestart bij een zorginstelling met het ondersteunen van de financiële afdeling. In de begintijd van de administratieve zorgsystemen binnen de thuiszorg ben ik gestart als applicatiebeheerder.

In 2000 heb ik de overstap gemaakt naar de leverancier van het administratieve zorgsysteem. Daar heb ik een aantal jaren op de helpdesk gezeten en als consultant klanten ondersteund met het applicatiebeheer.

Vanaf de start van Quattri in 2004 ben ik werkzaam als Sr. Consultant. Daarbij ondersteun ik klanten bij de implementatie en het gebruik van zorgsystemen.

Buiten het overbrengen van mijn kennis bij de klanten probeer ik ook altijd het menselijk aspect bij het gebruik van de systemen in het oog te houden. Een implementatie is immers meer dan het in het gebruik nemen van een nieuw systeem.”

Vincent Heijnen

Werner Vrind

“Mijn loopbaan in de business intelligence begint ergens rond 1995, het maken van mijn eerste financiële rapportages via Excel Exact Add-in. Vervolgens ervaring opgedaan met verschillende business intelligence oplossingen. Sinds 2003 werkzaam in de zorgsector en vanaf 2008 verbonden aan Quattri. In 2009 ben ik me gaan specialiseren in Qlik.

Mijn rol binnen Quattri is onze cliënten voorzien van management informatie, ontsloten via de software van Qlik.

Mijn uitdaging is om de client te voorzien van de informatie die zij wensen. Hoewel iedereen zorg levert en meestal in het zelfde ECD registreert, blijft het iedere keer weer een uitdaging om de juiste informatie te ontsluiten.”

Werner Vrind

Wim Winter

“Samenwerken met een diversiteit van mensen in projecten, met hun talenten, deze zien en inzetbaar maken, dat is mijn kracht. Het bijzondere van een talent is dat jezelf de laatste bent die het talent herkent. Want juist een talent zorgt ervoor dat de ene taak eenvoudiger voor je is dan de andere. En dat wat eenvoudig is dat doe je gewoon, verbaast dat anderen dat niet zomaar kunnen.

Projecten bieden telkens weer de gelegenheid met nieuwe mensen kennis te maken en samen projecten succesvol op te leveren.

Het snijvlak van software en bedrijfsproces is mijn vakgebied geworden. Mijn verpleegkundige, HRM en commerciële en ondernemers achtergrond biedt mij een breed palet aan ervaringen. De brugfunctie bekleden tussen de ict voorzieningen en het primair proces is mijn dagelijkse werkterrein.

Samen met de overige Quattrianen zijn we in staat de meest complexe projecten tot en goed einde te brengen”

Wim Winter

Word jij onze nieuwe collega?

Quattri is altijd opzoek naar ambitieuze ECD specialisten die net als wij de zorg elke dag een beetje beter willen maken door (nog) slim(mer) gebruik te maken van het ECD. Zie onze vacatures.

Wij vertellen jou graag meer over de mogelijkheden binnen Quattri tijdens een (digitaal) kopje koffie.

Interesse? Neem contact op met Laia Reedijk (030 – 68 75 992) of stuur een e-mail naar info@quattri.nl.

Word jij onze nieuwe collega?