Segmenten

Ouderenzorg

De ouderenzorg is heel divers en kent vele vormen : thuiszorg, verpleeghuiszorg, geriatrische revalidatie, hulp bij huishouding, dagbesteding/-behandeling, begeleiding en allerlei tussen- en aanvullende vormen.

Quattri heeft vanaf haar start veel ervaring met consultancy over ECD’s in de ouderenzorg. Bij ieder zorgtype in de ouderenzorg kunnen wij u adviseren over best practices en keuzes voor de inrichting en het gebruik van het ECD.

Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met één of meerdere beperkingen. Dit kan een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking zijn. Binnen de gehandicaptenzorg zijn er een aantal bijzondere doelgroepen. De ondersteuningsvragen van deze doelgroep zijn vaak complex. Meestal omdat er sprake is van een combinatie van beperkingen en bijkomende problemen. Werken met deze doelgroepen vraagt om extra kennis en vaardigheden.

Quattri herkent de complexiteit in de sector. Onze ambitie is om iedere keer inrichting- en gebruiksvraagstukken omtrent het ECD tot eenvoud terug te brengen. Dat hebben reeds vaak en succesvol gedaan.

Jeugdzorg

Met de Jeugdwet voorziet de gemeente de meeste zorg en hulp voor kinderen en jeugdigen. Het doel van de wet is om versnippering van de zorg voor de jeugd tegen te gaan en de zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren.

Quattri is bekend met de ruime variëteit van afspraken tussen afzonderlijke gemeentes en jeugdzorginstellingen binnen de 42 jeugdzorgregio’s. Wij schrikken niet meer van de uitzonderingen en kunnen goed en snel adviseren over de mogelijkheden binnen het ECD. Het uitgangspunt van het inregelen van deze afspraken in het ECD blijft dat de zorgprofessional zo veel als mogelijk ontzorgd wordt.

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) richt zich op het voorkomen, behandelen en genezen van psychische aandoeningen. Doel is om mensen met een psychische aandoening weer deel te laten nemen aan de samenleving. Ook wordt er hulp geboden aan mensen die ernstig verward/verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken. In de GGZ wordt veel gemeten. Het gebruik van Routine Outcome Measurement-vragenlijsten (ROM) biedt behandelaren en patiënten informatie over de effectiviteit van behandeling.

Quattri reikt haar expertise aan om scherpte in meting en sturing voor GGZ-instellingen te realiseren. We hebben aanvullend op het EPD bv. een kwaliteitscontrole instrument gebouwd, een integraal dashboard en diverse koppelingen. Ook hebben we een tool ontwikkeld om veilig en semi geautomatiseerd conversies van data van het oude naar het nieuwe EPD over te zetten.

RIBW

Er zijn 24 RIBW-instellingen in Nederland. Een RIBW begeleidt mensen met langdurige psychiatrische problemen die moeite hebben om zich zelfstandig te redden. Een RIBW helpt hen om zo goed mogelijk in de samenleving te functioneren. Een RIBW biedt diverse vormen van wonen en begeleiding en heeft veel aandacht voor dagbesteding en werk.

Quattri is dé expert van het ECD bij een RIBW. De afgelopen paar jaar hebben we bij ruim 30% van de RIBW’s diensten geleverd inzake hun ECD.

Landelijke initiatieven

Quattri ondersteunt diverse landelijke initiatieven, brancheverenigingen en financiers. Als ECD expert adviseren wij bij complexe vraagstukken en innovaties.

De enige constante is verandering. Aanpassen is ons vak…

Meer weten: info@quattri.nl of bel ons 030 – 68 75 992