Corina Huygen

“Sinds 1998 ben ik werkzaam in de zorg. De eerste 20 jaren ben ik werkzaam geweest in het primair proces in de verstandelijk gehandicaptenzorg, te weten Prinsenstichting te Purmerend. In 2019 ben ik daar gestart als Planningsondersteuner rooster/ dagbestedingsvervoer. Dit omhelsde 2 verschillende taakgebieden, te weten het ondersteunen van de medewerkers met alle rooster gerelateerde vragen, en het ondersteunen van cliĆ«nten (middels hun verwanten en begeleiders) bij hun vervoersaanvragen. Ik was applicatiebeheerder van Smartwheels (vervoersapplicatie).

In 2022 ben ik nauw betrokken geweest bij de overgang van Plancare rooster naar Monaco rooster. Daarnaast heb ik alle medewerkers, getraind in het nieuwe roosterpakket.

Sinds 1 juni 2023 ben ik gestart bij Quattri als consultant, om mij verder te specialiseren in het ondersteunen van medewerkers in de zorg in het optimaal gebruiken van het ECD in hun werk.

 ”