Koppelingen & Informatieontsluiting

Koppelingen

Sinds 2004 heeft Quattri een uitstekende reputatie opgebouwd als dé specialist in Elektronische Cliënt Dossiers (ECD’s) voor zorgorganisaties. Zo ook op het gebied van koppelingen.

Goede informatie-uitwisseling tussen systemen waarborgt de continuïteit van zorg. Voor een eenduidige overdracht en ter voorkoming van incidenten is het belangrijk dat alle betrokkenen bij de zorg voor de cliënt goed op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken.

Met 70 ervaren collega’s bieden we begeleiding bij het opzetten van koppelingen, opstellen van een functioneel ontwerp, adviseren over functionaliteiten, projectleiding en technische ondersteuning bij het gebruik van Nedap Ons API’s en OnsDB. We hebben praktijkervaring in het ontwikkelen van koppelingen van en naar Nedap Ons en helpen u graag het volledige potentieel van uw ECD te benutten door uw organisatie te ondersteunen bij het ontwikkelen van koppelingen van en naar Nedap Ons.

Quattri heeft een beproefde en veilige oplossing.

Middels een Cloud-tool koppelt en integreert uw informatie veilig met uw ECD. Door de gestandaardiseerde manier van koppelen bent u minder tijd kwijt aan beheer. Duidelijke meldingen waarschuwen als er een fout optreedt in de koppeling.

Quattri kan ondersteunen bij allerlei soorten koppelingen. Zowel in advies als in uitvoering. De tool die we daarvoor gebruiken is beproefd en betrouwbaar. Alle stappen zijn traceerbaar, waardoor het proces goed te volgen is en bijgesteld kan worden. Door onze kennis van ECD’s en van de administratieve- en zorg processen, kunnen we u hierin optimaal ondersteunen.

AFAS Profit – Nedap Ons medewerker koppeling

Gebruikt uw organisatie AFAS Profit als HR pakket en Nedap Ons als ECD? Dan kunt u uw administratieve last beperken door gebruik te maken van onze geautomatiseerde koppeling tussen deze twee systemen. Hierdoor voorkomt u bijvoorbeeld het dubbel invoeren van nieuwe medewerkers en mutaties in medewerkergegevens. Efficiënt en zonder het risico op fouten! Lees hierover meer in deze flyer

Kwaliteitscontrole en Nedap Ons

Nedap Ons kent diverse signaleringen, maar deze geven niet altijd de informatie terug aan de medewerker die het signaal moet oplossen. Door aanvullende signaleringen middels Kwaliteitscontrole ondersteun je de (administratieve- en zorg)processen en is het voor de medewerkers snel inzichtelijk wat nog gedaan moet worden. Bijvoorbeeld bij ontbrekende zorgovereenkomsten, (onderdelen van)profielvragenlijsten of incomplete administratieve gegevens. Klik hier voor aanvullende informatie.

Overige koppelingen

Heeft een vraagstuk rondom een  koppeling tussen systemen? We denken heel graag met u mee!

De tooling  die we gebruiken voor koppelingen, gebruiken we ook voor conversie en migratie van systemen. Meer daarover leest u hier 

Informatieontsluiting

Om bij te kunnen sturen wilt u dagelijks weten wat de stand van zaken is binnen uw zorgorganisatie. Hoeveel cliënten zijn er in zorg gekomen. Welke zorgbehoefte hebben ze. Zijn zorgplannen tijdig aangemaakt en past de geboden zorg bij de indicatie en zorgvraag van de cliënten. Zijn alle stappen in het (administratieve) proces doorlopen. De behoefte aan informatie lijkt onuitputtelijk. Deze en andere informatie ontsluitingsvraagstukken heeft Quattri al vele malen ondersteund. In onze dienstverlening maken we onderscheid in drie soorten van informatieontsluiting.

Ten behoeve van sturing

Om te meten of beleid gerealiseerd wordt, zijn er binnen uw organisatie kritische prestatie indicatoren (KPI’s) beschreven. Het aantal KPI’s is beperkt en daarmee overzichtelijk om te volgen. Een overzichtelijk grafisch dashboard geeft snel dit inzicht aan team, afdeling of manager. Bij afwijkingen van de norm kan direct doorgeklikt worden naar de oorzaak van de afwijking.

Quattri beschikt over een standaard integraal dashboard (o.b.v. veel voorkomende KPI’s) dat aangepast kan worden naar uw wensen.

Ten behoeve van analyse

Verschillende stakeholders hebben belang bij analyses en/of cijfermatige verantwoording. Het management ter ondersteuning bij besluiten. De Inspectie bij het toetsen van de kwaliteit van zorg. Banken bij het beoordelen van een lening/kredietaanvraag. Raad van Toezicht om toezicht te kunnen houden. Hiervoor is een adequate tool nodig om snel en betrouwbaar te analyseren.

Maakt u gebruik van Nedap Ons? Dan biedt Quattri een standaard management informatie-set . Deze is aan te passen aan uw vraag. Hiermee heeft u direct toegang tot tientallen veelgevraagde overzichten

Ten behoeve van acties

In de zorg voor de cliënten is een een zorgmedewerker de belangrijkste schakel in de borging van kwaliteit van zorg. Daarvoor is er ook inzicht nodig in welke acties opgepakt moeten worden. Zoals zorgplanevaluatie en risico inventarisatie. Deze acties dienen op een logische plek in het ECD zichtbaar te zijn. Passend bij het werkproces van de medewerker. Als hulpmiddel en niet als last. Quattri draagt er zorg voor dat bij de inrichting en het gebruik van het ECD in deze behoefte voorzien wordt

Wij leveren de bovenstaande diensten op onder andere de volgende ECD's

Ons

Nedap Healtcare

CARE4
User

Avinty

Fierit ECD / Cura Medicore

Tenzinger

Ysis Behandeldossier Ysis Zorgdossier

Gerimedica

Pluriform Zorg

Adapcare

De enige constante is verandering. Aanpassen is ons vak…

Meer weten: info@quattri.nl of bel ons 030 – 68 75 992