Implementatie van een kernapplicatie is een serieuze zaak, maar we hebben tijdens het project ook veel plezier gehad!

LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie, actief in Friesland, Gelderland, Groningen, Overijssel en Zuid-Holland. Zij zijn er voor mensen die, om welke reden dan ook, diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen en/of schulden. En omdat problemen nooit op zich staan, stemmen ze hun aanpak altijd af op iemands situatie en omgeving, die per regio enorm kan verschillen. De 3 stappen hierin zijn opvangen, aanpakken en loslaten, waarbij het hebben van veilige woonruimte als belangrijke eerste stap wordt gezien: Housing First.

Binnen LIMOR wordt een eigen begeleidingsmethodiek toegepast: Situationeel begeleiden. De kracht van de methodiek ligt in het continu alert zijn op (vroegtijdige) signalen en aansluiten bij de cliënt en diens situatie in het moment om van daaruit begeleiding op maat te bieden.

Mirella van Poelgeest, manager bestuurssecretariaat, communicatie en PR en interne projectleider van de Ons implementatie bij LIMOR:

‘Doordat de externe omgeving voortdurend verandert, hadden we een softwaresysteem nodig die daarop inspeelt en ook zorginhoudelijk voldoende aansluit bij de eisen en verwachtingen van LIMOR. Na een uitgebreid onderzoek en diverse referentie bezoeken, hebben we besloten over te stappen op Nedap Ons.’

In een periode van ongeveer een half jaar is Ons ingericht, cliëntgegevens uit het oude pakket overgezet, getest en zijn medewerkers geschoold. Op 1 januari 2020 werd Ons in één keer in gebruik genomen voor de gehele organisatie. Het gebruiken van een standaard pakket bij een landelijke werkende organisatie als LIMOR was een ingewikkelde klus.

‘Het vroeg veel van de organisatie en het projectteam in het continu bijstellen, sturen op en aanpassen aan de lokale afspraken met Gemeentes, die ook nog eens wijzigden gedurende het project’.

Een soort situationeel begeleiden dus.

‘Ging er iets anders dan verwacht, dan werd daar door Quattri snel op ingesprongen met pragmatische ideeën, extra mankracht en/of door een realistische spiegel voor te houden. Zo werd er een extra specialist op het gebied van cliëntadministratie ingezet om te ondersteunen op die afdeling bij de eerste declaratie- en facturatieronde.

De startset Management Informatie in Qlik Sense hadden we snel werkend en onder de knie zodat we de cijfermatige verantwoording goed konden volgen. De functioneel beheerders zijn nu volop bezig met de 5 daagse training “Functioneel applicatiebeheer Nedap Ons” aan de Quattri Academy om nog meer kennis en kunde op te doen, zodat we verder kunnen met het verbeteren van Ons bij LIMOR.

Ook bij de koppeling van personele gegevens tussen AFAS HRM en Ons heeft Quattri ons verder geholpen door hun koppeling hiervoor te implementeren.We zijn zeer tevreden met de aanpak en met het Quattri team als geheel. Implementatie van een kernapplicatie is een serieuze zaak, maar we hebben ook veel lol gehad en het project met een heel goed resultaat afgesloten.’

De enige constante is verandering. Aanpassen is ons vak…

Meer weten: info@quattri.nl of bel ons 030 – 68 75 992