Informatieontsluiting

Om bij te kunnen sturen wilt u dagelijks weten wat de stand van zaken is binnen uw zorgorganisatie. Hoeveel cliënten zijn er in zorg gekomen. Welke zorgbehoefte hebben ze. Zijn zorgplannen tijdig aangemaakt en past de geboden zorg bij de indicatie en zorgvraag van de cliënten. Zijn alle stappen in het (administratieve) proces doorlopen. De behoefte aan informatie lijkt onuitputtelijk. Deze en andere informatie ontsluitingsvraagstukken heeft Quattri al vele malen ondersteund.

In onze dienstverlening maken we onderscheid in drie soorten van informatieontsluiting.

Ten behoeve van STURING

Om te meten of beleid gerealiseerd wordt, zijn er binnen uw organisatie kritische prestatie indicatoren (KPI’s) beschreven. Het aantal KPI’s is beperkt en daarmee overzichtelijk om te volgen. Een overzichtelijk grafisch dashboard geeft snel dit inzicht aan team, afdeling of manager. Bij afwijkingen van de norm kan direct doorgeklikt worden naar de oorzaak van de afwijking.

Quattri beschikt over een standaard integraal dashboard (o.b.v. veel voorkomende KPI’s) dat aangepast kan worden naar uw wensen.

Ten behoeve van ANALYSE

Verschillende stakeholders hebben belang bij analyses en/of cijfermatige verantwoording. Het management ter ondersteuning bij besluiten. De Inspectie bij het toetsen van de kwaliteit van zorg. Banken bij het beoordelen van een lening/kredietaanvraag. Raad van Toezicht om toezicht te kunnen houden. Hiervoor is een adequate tool nodig om snel en betrouwbaar te analyseren.

Maakt u gebruik van Nedap ONS? Dan biedt Quattri een standaard management informatie-set. Deze is aan te passen aan uw vraag. Hiermee heeft u direct toegang tot tientallen veelgevraagde overzichten.

Ten behoeve van ACTIES

In de zorg voor de cliënten is een zorgmedewerker de belangrijkste schakel in de borging van kwaliteit van zorg. Daarvoor is er ook inzicht nodig in welke acties opgepakt moeten worden. Zoals zorgplanevaluatie en risico inventarisatie. Deze acties dienen op een logische plek in het ECD zichtbaar te zijn. Passend bij het werkproces van de zorgmedewerker. Als hulpmiddel en niet als last.

Quattri draagt er zorg voor dat bij de inrichting en het gebruik van het ECD in deze behoefte voorzien wordt.

Wij leveren de bovenstaande diensten op onder andere de volgende ECD's

Nedap Ons

CARE4

Medicore

Ysis

Pluriform Zorg

De enige constante is verandering. Aanpassen is ons vak…

Meer weten: info@quattri.nl of bel ons 030 – 68 75 992