Spoor030 biedt specialistische jeugdhulp in het oostelijke gedeelte van Utrecht. Dit doet Spoor030 door de inzet van buurtgerichte specialistische teams. Sinds haar start (de 1e helft 2020) wordt Nedap Ons gebruikt als ECD en Quattri heeft de implementatie van Nedap Ons naar volle tevredenheid begeleid.

Na livegang met Nedap Ons heeft Spoor030 diverse aanvullende projecten opgestart om de mogelijkheden van Nedap Ons beter uit te nutten en daarmee de zorgverleners beter te faciliteren. Bij deze aanvullende / verbeterprojecten heeft Quattri ook ondersteund. Te denken valt bijvoorbeeld aan het automatisch inlezen van laboratorium uitslagen (Medlab en Medvri berichten via zorgmail) en het implementeren van RegiCare (t.b.v. de pleegzorgadministratie) in combinatie met Nedap Ons.

Johan Radder (manager bedrijfsvoering Spoor030) omschrijft de ondersteuning vanuit Quattri als:

“De consultants van Quattri zijn specialisten op het gebied van het ECD. Ze hebben zich gekenmerkt door daadkracht, pro-activiteit en oplossingsgerichtheid. Met deze tijdelijke extra inzet hebben wij een volgende stap kunnen zetten in het automatiseren van onze administratieve processen. Hiermee kunnen onze zorgverleners meer tijd aan hun cliënten besteden in plaats van aan administratieve rompslomp.”

De enige constante is verandering. Aanpassen is ons vak…

Meer weten: info@quattri.nl of bel ons 030 – 68 75 992