Jeugdformaat

“Bij Jeugdformaat hebben we in het kader van de stelselwijziging Jeugdzorg al onze systemen, processen en bedrijfsvoering heringericht. Dat was een flinke klus.

We hebben aan Quattri gevraagd om samen met ons zowel op ECD inhoud alsook op de administratieve- en zorgprocessen te optimaliseren. Zo hebben we bijvoorbeeld het proces van facturatie geoptimaliseerd en in beheer opgenomen, net als het pleegouderproces. Deze processen zijn nu goed geborgd. Nieuwe applicatiebeheerders zijn getraind en we hebben met Quattri samen gewerkt om het beheer van de applicaties bij afwezigheid van beheerders goed te organiseren.

Het terzake deskundig team van Quattri stond voor ons klaar om de diverse vragen vanuit de organisatie te beantwoorden. Quattri heeft ons echt verder gebracht met de diepe segment- en ECD kennis en vaardigheden om resultaten te behalen. Daarnaast zijn de altijd korte lijnen en het snel op- en afschalen voor ons een professionele aanvulling op onze eigen expertise.”

Yvette d’Hamecourt

Directeur Bedrijfsvoering, Jeugd formaat

 

De enige constante is verandering. Aanpassen is ons vak…

Meer weten: info@quattri.nl of bel ons 030 – 68 75 992