Frion is een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking en is actief in de regio Noordwest Overijssel. Bijna 1.000 cliënten maken op verschillende manieren gebruik van de ondersteuning van Frion. Denk hierbij aan logeren, buitenschoolse opvang, begeleiding in je eigen huis, in de klas, dagbesteding, werken en wonen bij Frion. Achter hen staan rond de 1.000 professionals.

Frion heeft gekozen voor Nedap Ons als nieuw ECD en Quattri (als business partner van Nedap Healthcare) gevraagd de implementatie hiervan te begeleiden.  De doorlooptijd tot livegang bedroeg 7 maanden. De projectleiding is gezamenlijk gevoerd door een interne projectleider vanuit Frion en een externe projectleider vanuit Quattri.

Femia Huisman (intern projectleider Frion): “Vanaf het begin af aan hebben we nauw samengewerkt tussen de projectbetrokkenen vanuit Frion en Quattri. We zijn gestart met strategische sessies over verschillende onderwerpen om de kaders van het project goed af te bakenen. Het was prettig dat Quattri de ervaring uit vergelijkbare projecten meenam. Zij weten welke onderwerpen besproken moeten worden en wat de beste volgorde daarin is. Tevens maken we gebruik van de e-learning modules over Ons, die Quattri aanbiedt en de koppeling van AFAS Profit naar Nedap Ons, die Quattri heeft gebouwd. Zo worden de medewerker gegevens meerdere keren per dag ververst. We zijn blij dat onze zorgprofessionals nu met een gebruiksvriendelijk en goed ingericht ECD prima gefaciliteerd worden.”

Eline Buizer ( extern projectleider Quattri): “De projectgroep heeft een ruim mandaat gekregen o.b.v. het projectplan om de implementatie uit te voeren. Dat gaf veel vertrouwen en ook de mogelijkheid om waar nodig snel bij te sturen. De experts van Quattri hadden deskundige werkgroepleden vanuit Frion aan hun zijde. Hierdoor konden de processen en inrichtingskeuzes effectief doorgesproken worden.”

De enige constante is verandering. Aanpassen is ons vak…

Meer weten: info@quattri.nl of bel ons 030 – 68 75 992