Publicatiedatum: 16 oktober 2023

Uitnodiging – Register Leren van Data in Verpleeghuizen

Op dinsdag 7 november organiseren Quattri, het Nivel en Verenso een online bijeenkomst waarin we meer vertellen over het programma Leren van Data in Verpleeghuizen en het daarvoor ontwikkelde register. Quattri vertelt hoe zij de deelname aan het Register mogelijk maakt.

Het Register Leren van Data in Verpleeghuizen is onderdeel van het door VWS gefinancierde Programma Leren van Data. Binnen dit programma werken het Nivel, Verenso en het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO Amsterdam) nauw samen, en in afstemming met o.a. ActiZ, aan het realiseren van meer eenheid van taal en hergebruik van gegevens uit elektronische patiënten dossiers (EPD’s), ten behoeve van kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling voor en door specialisten ouderengeneeskunde. Doel van het Register is om bestaande zorggegevens uit elektronische patiëntendossiers te hergebruiken voor kwaliteitsverbetering, onderzoek en beleid. Uiteindelijk moet dat leiden tot (nog) betere zorg voor verpleeghuisbewoners.

Het Register bevat alleen data uit een landelijk vastgestelde Minimale Dataset (MDS), die al door specialisten ouderengeneeskunde wordt ingevuld in het EPD. Mochten bepaalde velden van de MDS  niet door de specialist ouderengeneeskunde zijn ingevuld, dan worden deze velden leeg opgehaald. Bij deelname aan het Register wordt dus geen aanvullende registraties uitgevraagd.

In dit nieuwe landelijke register wordt informatie van verschillende deelnemende instellingen en uit verschillende soorten EPD’s periodiek samengebracht, waardoor je op geaggregeerd niveau ‘eenheid van taal’ krijgt. De specialisten ouderengeneeskunde van de deelnemende instellingen krijgen feedback over de door hen geleverde zorg door middel van landelijke spiegelrapportages. Gegevensuitwisseling vindt plaats volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving waardoor de rechten van de patiënten, specialisten ouderengeneeskunde en verpleeghuizen worden geborgd.

Quattri werkt als specialist van de EPD’s, mee aan dit project, door de informatie van zorginstellingen die gebruik maken van Nedap Ons te ontsluiten naar het format van het landelijke register. Dit gaat via een geheel geautomatiseerd proces, zodat de zorginstelling en de specialisten ouderengeneeskinde hier helemaal geen omkijken naar heeft. Wel de lusten maar niet de lasten dus.

Benieuwd hoe we dit doen? Op dinsdag 7 november van 14.00u tot 15.00u vertellen we tijdens een online bijeenkomst hoe het geautomatiseerde proces werkt en beantwoorden we graag uw vragen.

Aanmelden kan via registerlerenvandata@nivel.nl

Na uw aanmelding ontvangt u een link naar de Microsoft Teams bijeenkomst.