Samenwerking CSS Breda en Quattri
Publicatiedatum: 15 december 2018

Met een heerlijk stuk taart is eind 2018 de intentie tot samenwerking tussen CSS Breda en Quattri bekrachtigd, middels het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.
Hiermee is een enthousiaste start gemaakt van onze samenwerking rond Beeldend Trainen.

Beeldend Trainen is een vernieuwende en aansprekende manier van trainen. Er wordt tijdens de training gebruikt gemaakt van een Multi Touch beeldtafel. De eigen werksituatie is het uitgangspunt (werkplekleren) en van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht. Beeldend Trainen sluit goed aan bij onderwerpen waarbij de gedragscomponent een belangrijke rol speelt. En waar is dat eigenlijk niet…

We zien bij implementatie of optimalisatie van een ECD dat (multidisciplinair) samenwerken, het gebruik van een zorgplanmethodiek en het volgen van werkafspraken belangrijke items zijn voor het welslagen van het traject. Maar ook onderwerpen als privacy, doelmatig werken en aanspreekcultuur zijn van belang. Deze onderwerpen zijn zeer geschikt voor Beeldend Trainen.

Vier consultants van Quattri zijn door CSS getraind tot Expert Beeldend Trainen en kunnen Beeldend Trainen bij u verzorgen. We bespreken met u welke verandering u met betrekking tot het gekozen onderwerp wilt zien, hoe Beeldend Trainen hieraan kan bijdragen en hoe dit past binnen uw scholingsplan.

Hoe past Beeldend Trainen binnen uw organisatie? Wilt u Beeldend Trainen eens met eigen ogen zien? Wij komen graag bij u op locatie langs om een demonstratie te geven en onze ervaringen te delen. Want Beeldend Trainen moet je eigenlijk zelf ervaren.