Quattri helpt data te ontsluiten uit Nedap Ons voor het nieuwe landelijke Register Leren van Data in Verpleeghuizen
Publicatiedatum: 24 augustus 2022

Het Register Leren van Data in Verpleeghuizen is een nieuwe landelijke database waarin gegevens verzameld worden die specialisten ouderengeneeskunde vastleggen in de elektronische patiëntendossiers van verpleeghuisbewoners. Doel van het register is om te leren van deze behandelgegevens, om uiteindelijk de ouderengeneeskunde verder te kunnen verbeteren.

Het Nivel, Verenso en UNO Amsterdam werken samen aan het programma Leren van Data. Dit doen zij met subsidie van het Ministerie van VWS en in afstemming met o.a. ActiZ en EPD-leveranciers. In het Register wordt een beperkte set van gegevens verzameld, die specialisten ouderengeneeskunde vastleggen in de elektronische patiëntendossiers van verpleeghuisbewoners. Deelname aan het Register levert hen daardoor geen extra registratielast op. Quattri helpt zorginstellingen bij het extraheren van deze gegevens uit Nedap Ons en deze beveiligd te verzenden naar het register. Onderzoeksinstituut Nivel beheert het Register en verwerkt de gegevens, zodat deze aan deelnemende organisaties getoond kunnen worden in op maat gemaakte spiegelrapportages en hergebruikt kunnen worden in wetenschappelijk onderzoek. Dat levert veel kennis op over de ouderengeneeskunde, waarmee het specialisme ouderengeneeskunde verder kan professionaliseren en de zorg in verpleeghuizen kan verbeteren. Meer informatie is te vinden op de website https://www.nivel.nl/nl/register-leren-van-data-verpleeghuizen.

Als wij uw organisatie kunnen helpen met het extraheren en verzenden van de data naar dit Register, neem gerust contact met ons op (info@quattri.nl of bel ons 030–6875992)