Methodieken: ze gaan pas echt werken als je er praktisch mee uit de voeten kunt!
Publicatiedatum: 15 mei 2020

Methodisch? Vraaggericht? Cyclisch? Persoonsgericht? Of alles tegelijk?

Collega Nancy: ‘Tijdens mijn HBO-V opleiding, in de vorige eeuw, speelde het zorgplan op basis van zelfzorgactiviteiten van D. Orem een hoofdrol. De tijd ver vooruit: bijna elke organisatie heeft nu persoons- of cliëntgerichte zorg hoog in het vaandel staan.’

 

De methodieken om inhoudelijk die zorg te verlenen zijn echter heel divers. We komen in de implementatietrajecten dan ook heel veel verschillen tegen. Tot nu toe lukt het altijd  om de gebruikte methodiek goed vorm te geven binnen het ECD. Ook als de standaard vanuit het ECD dit niet volledig ondersteunt, proberen we via het via creatieve oplossingen handen en voeten te te geven.  Om zo praktisch mogelijk medewerkers te ondersteunen en het geen administratieve rompslomp te laten worden.

Of het nu gaat om de iROC methodiek in de GGZ, LACCS in de verstandelijke gehandicapten zorg of Positieve gezondheid in de ouderen- en jeugdzorg: het zorg-, behandel- of begeleidingsplan moet gebaseerd zijn op herkenbare bouwstenen van deze methodieken. Alleen hierdoor kunnen medewerkers er mee werken en zien cliënten en medewerkers een meerwaarde in het gebruik van een methodiek. En voor organisaties wordt het hierdoor meetbaar. Want methodieken gaan pas echt werken als je er simpel en praktisch mee uit de voeten kunt…

Meer weten over met welke methodieken wij ervaring hebben? Op de pagina Implementatie & optimalisatie  leest u er meer over.

Of wilt u eens van gedachten hierover wisselen met één van onze ECD specialisten? We denken graag mee vanuit zowel het ECD als de zorginhoudelijke kant.