Vitras

“Vitras heeft op verschillende gebieden een nauwe samenwerking ontwikkeld met Quattri. Eerstens ondersteunt Quattri ons de laatste jaren bij verschillende applicatie gerelateerde projecten. Bijvoorbeeld migraties en uitrol nieuwe functionaliteiten vanuit kernapplicaties alsook de processen en procedures daaromheen. Ook heeft Quattri ons voorzien bij de wisselende vragen naar Interim Managers op de afdeling cliëntenadministratie(backoffice). Door steeds goed te luisteren en vervolgens mee te denken komt Quattri altijd weer met een verrassend voorstel dat recht doet aan de vraag. Veel toegevoegde waarde voor een reële prijs.

Als laatste betrekken we bij regelmaat ondersteuning voor onze managementinformatievoorziening. Daarmee is het een groot voordeel dat de consultants van Quattri beschikken over proceskennis, databasekennis en kennis van gangbare tools tbv managementinformatievoorziening. en soms wordt er op hoogcomplexe momenten (pro deo) een review uitgevoerd door een tweede collega zodat Vitras blijvend kan rekenen op de hoogst mogelijke kwaliteit. De plezierige, integere, laagdrempelig maar professionele grondhouding van de mensen van Quattri gecombineerd met de korte lijnen zorgt ervoor dat wij zuinig zijn op deze duurzame samenwerking!”

Mevrouw Maria Gerrisssen, Manager Administratieve Diensten Vitras

De enige constante is verandering. Aanpassen is ons vak…

Meer weten: info@quattri.nl of bel ons 030 – 68 75 992