Over Savant Zorg

Savant Zorg is een middelgrote organisatie in de VVT-sector en  levert Zorg Thuis, wonen met verpleeghuiszorg en wonen met zorg en service in de gemeenten Helmond, Deurne, Geldrop-Mierlo, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Nuenen. Voor de Zorg Thuis bestaat deze zorg uit wijkverpleging, gespecialiseerde verpleging, de verstrekking van hulpmiddelen, personenalarmering en huishoudelijke ondersteuning.

De missie van Savant is: ‘Savant ondersteunt mensen die het (tijdelijk) niet meer alleen (of met hun omgeving) redden.

Voor de verzorging en verpleging thuis heeft Savant 19 thuiszorgteams van elk 8 — 15 medewerkers. De thuiszorgteams bestaan uit wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen, verzorgenden IG, verzorgenden en helpenden plus. Daarnaast heeft Savant nog drie teams die gespecialiseerde verpleging leveren: het verpleegtechnisch team, de casemanagers dementie en het team voor palliatieve nachtzorg. Savant heeft een flexbureau. De thuiszorgteams kunnen voor de inzet van flexmedewerkers hierop een beroep doen. De teams bij Savant zijn zelfstandig. De thuiszorgteams vallen rechtstreeks onder de leiding van de directeur Zorg Thuis. Een coach/ondersteuningsteam begeleidt de teams dan verder bij de ontwikkeling naar een zelfstandig team.

Projecten m.b.t. Nedap Ons die zijn uitgevoerd met behulp van Quattri en de behaalde  resultaten.

Binnen Zorg Thuis is de planning en het bijbehorende rooster op te vatten als het hart van de bedrijfsvoering. Dit vraagt kennis en vaardigheden voor de planners en roosteraars. Op verzoek van Savant Zorg Thuis heeft Quattri een onderzoek gedaan naar de effectiviteit en doelmatigheid van de planning op dat moment. Hieraan voorafgaand was al een traject capaciteitsmanagement uitgevoerd, daarin zijn o.a. normen voor de productiviteit en improductiviteit geformuleerd. De analyse richtte zich op de werkwijze m.b.t. de planning en het roosteren in relatie tot de gestelde normen vanuit het traject capaciteitsmanagement.

Op basis van de analyse is in samenwerking met Quattri een optimalisering plannen en roosteren bedacht en uitgevoerd.

Belangrijke aspecten waren:

  • Waar wordt de planning belegd. Indien in de teams, waar moet een planner dan aan voldoen.
  • Wat zijn de planningsregels en hoe kan worden aangesloten bij het optimaal gebruik van het OMAHA en Ons.

Na het formuleren van de werkwijze en regels bij het plannen is een scholing voor planners opgezet en uitgevoerd. Resultaat is dat er een uniforme werkwijze is m.b.t. plannen en roosteren. De werkwijze sluit aan bij de eisen aan het verpleegkundig proces en het ECD. Indien nodig is er de mogelijkheid dat de planning voor een team (tijdelijk)  centraal wordt overgenomen.

Volgende stap is dat alle teams geïnstrueerd worden in het gebruik van de module zelfroosteren in Ons. Dit wordt momenteel uitgerold.

Tevens heeft Quattri ons begeleid bij de invoering van de formatiemonitor. Hiermee hebben we meer grip op de balans beschikbaar personeel en te leveren zorgvragen.

Momenteel is Quattri ook betrokken bij een traject rondom capaciteitsmanagement, inclusief plannen en roosteren,  in de sectoren  woon-zorg en intramurale voorzieningen.

De ervaren samenwerking met Quattri

De samenwerking met Quattri is als zeer constructief ervaren. Marika van Soest (consultant van Quattri) heeft twee interne projectleiders begeleid en zich actief bemoeid met het tot stand komen van slimme afspraken en planningsregels. Doordat zij het Ons-systeem van binnenuit goed kent, kon zij ook veel zaken aangeven die we binnen Ons optimaler kunnen gebruiken. Daarin acteerde ze soms ook als breekijzer bij de projectgroep en in het betrekken en soms activeren van de ondersteunende diensten. Zij is steeds heel duidelijk in haar communicatie, soms confronterend als dat nodig is en steeds in dialoog met de opdrachtgever over de te bewandelen koers. Is ook bereid een stap terug te doen als dat nodig is of haar werkwijze aan te passen.

Bij de invoering van de formatiemonitor zijn we door Quattri ook goed begeleid. Deze invoering is veel langzamer gegaan dan voorspeld. Het grootste aandeel daarin hebben we als organisatie zelf.

Zouden wij Quattri aanraden aan collega-instellingen met vergelijkbare problematiek: jazeker.

Marian van Engelenburg

Directeur Zorg Thuis Savant

De enige constante is verandering. Aanpassen is ons vak…

Meer weten: info@quattri.nl of bel ons 030 – 68 75 992