BerneZorg en Zorggroep Dorus zijn per 1 januari 2013 gefuseerd tot Stichting Laverhof om gezamenlijk sterker te staan door kennis en ondersteunende diensten te delen. Een nieuw elektronisch cliëntendossier was voor Laverhof de basis in dit fusieproces: harmonisatie door innovatie. Het ECD dient gebruiksvriendelijk te zijn en vooral de mogelijkheid te bieden tot het samen MET de cliënt en zijn familiezorgers vormgeven van zorg en ondersteuning. Zowel binnen de muren van de locaties als daarbuiten. Vanuit deze visie heeft Laverhof gekozen voor ONS van Nedap Healthcare. Belangrijke aspecten bij de implementatie betroffen integratie van processen, inrichting en databases.

Quattri heeft Laverhof bij de implementatie van ONS begeleid. De ondersteuning vanuit Quattri heeft in een team plaatsgevonden, waarbij een senior consultant van Quattri (en tevens certified business partner van Nedap) een cruciale en centrale rol had. Begin 2014 zijn alle afgesproken onderdelen van ONS goed werkend opgeleverd: ECD, roosteren, plannen en registratie, facturatie, AZR-berichtenverkeer, etc.

Dominique den Brok (directeur cluster Behandeling Revalidatie en Ondersteuning Thuis) was de interne projectleider voor de diensten van Quattri. Zij omschrijft de dienstverlening van Quattri als volgt: “De consultant heeft met veel kennis van zaken en een tomeloze energie de projectgroep ondersteund. Zijn bereikbaarheid en inzet zijn door ons enorm gewaardeerd. Vanwege de complexiteit binnen de fusieorganisatie is het niet gelukt om alle problemen te voorkomen, maar ook dan stond de consultant klaar om het op te lossen of het uit te zoeken met Nedap. Ook de accountmanager en de trainers waren gedreven om de implementatie goed vorm te geven en dachten met ons mee. Er is veel kennis aan ons overgedragen waardoor wij nu zelfstandig verder kunnen. We hebben de klus echt samen geklaard. Niet helemaal binnen de begroting maar wel vrijwel binnen de geplande termijn.”

De enige constante is verandering. Aanpassen is ons vak…

Meer weten: info@quattri.nl of bel ons 030 – 68 75 992