Daelzicht is een zorgorganisatie met een groot en gevarieerd aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Daelzicht biedt een veilige woonomgeving, intensieve zorg en behandeling, zinvolle dagbesteding en werk op maat, ondersteuning thuis bij het dagelijkse leven en opvang in een crisissituatie. Ongeveer 1.500 medewerkers en 750 vrijwilligers werken elke dag met plezier, respect, warmte en deskundigheid voor haar 2.000 cliënten. Daelzicht is op ruim 80 locaties in Limburg vertegenwoordigd.

Nadat Daelzicht de keuze had gemaakt voor Nedap Ons als haar nieuwe ECD, werd Quattri gevraagd de implementatie vanuit haar rol als business partner van Nedap Healthcare te begeleiden. Gezien een harde deadline inzake het verlopen van een contract, zijn de administratieve processen binnen 4 maanden geïmplementeerd. Dit is een relatieve korte implementatieperiode. De maanden hierna is ook het zorg- en behandeldossier succesvol ingericht in Nedap Ons en geïmplementeerd binnen de werkprocessen.

Antoinette Rutten (manager informatisering  Daelzicht): “We waren ons bewust van het ambitieuze tijdpad wat we gekozen hadden, daarom zochten we een ervaren en flexibele implementatiepartner. Quattri heeft goed aan onze verwachtingen voldaan. Enerzijds hebben ze de rol van projectleider naar tevredenheid vervuld, anderzijds was de implementatieconsultant zeer deskundig en bij knelpunten altijd bereid om samen de oplossing goed en snel te realiseren.

Wat we als een plus ervaren hebben is dat Quattri e-learning modules beschikbaar heeft voor verschillende onderdelen van Nedap Ons. Quattri heeft hier onze inrichting van Nedap Ons en werkafspraken in verwerkt.

Ook toen bij de Cliënt Servicedesk er een piekbelasting was inzake de facturatie en declaratie kon Quattri met beperkte maar deskundige inzet de ondersteuning geven die we nodig hadden. We zullen daarom bij mogelijke verdere implementaties van onderdelen van Nedap Ons zeker van de diensten van Quattri gebruik maken.”

De enige constante is verandering. Aanpassen is ons vak…

Meer weten: info@quattri.nl of bel ons 030 – 68 75 992