TZR

TZR heeft in de afgelopen jaren de expertise van Quattri ingezet voor verschillende projecten. Door het vertrek van medewerkers hadden we behoefte aan het tijdelijk aanvulling op de afdeling applicatiebeheer. Quattri heeft in onze behoefte prima ingevuld, rondom onze kernapplicatie maar ook als het ging om managementinformatie.

Vitras / CMD

Vitras / CMD heeft op verschillende gebieden een nauwe samenwerking ontwikkeld met Quattri. Eerstens ondersteunt Quattri ons de laatste jaren bij verschillende applicatie gerelateerde projecten. Bijvoorbeeld migraties en uitrol nieuwe functionaliteiten vanuit kernapplicaties alsook de processen en procedures daaromheen.

Zorgbalans

Onverwacht ontstond binnen onze organisatie een vacature voor een beheerder van onze kernapplicatie voor thuiszorg. Wij kozen ervoor deze situatie te beschouwen als een kans. Wij vroegen Quattri om tijdelijk het applicatiebeheer over te nemen. De kennis van Quattri maakte het mogelijk om op gelijkwaardig niveau met de leverancier van de applicatie te communiceren.

Taborhuis

Quattri heeft ons geadviseerd en begeleid bij de pakketselectie en implementatie van onze huidige kernapplicatie. De pragmatische aanpak, en de doordachte analyse van onze situatie, wensen en eisen heeft geresulteerd in een snelle keuze, prima onderhandelingen met leverancier en een vlotte implementatie.

Laverhof

BerneZorg en Zorggroep Dorus zijn per 1 januari 2013 gefuseerd tot Stichting Laverhof om gezamenlijk sterker te staan door kennis en ondersteunende diensten te delen. Een nieuw elektronisch cliëntendossier was voor Laverhof de basis in dit fusieproces: harmonisatie door innovatie.

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

De RIBW Arnhem & Veluwe Vallei heeft een werkgebied dat zich uitstrekt over Arnhem, een deel van de Liemers en een deel van de Veluwe. Met ruim 650 medewerkers begeleidt de RIBW mensen met psychiatrische problematiek of ernstige psychosociale problemen bij het wonen, leven en werken.