Leveringsvoorwaarden Quattri Consultants B.V.

Op alle aanbiedingen en leveringen van Quattri Consultants B.V. zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840 en zijn onderstaand te downloaden in pdf formaat.

Downloads