Diensten

Interim/projectmanagement en advies

Uw informatievoorziening lijkt statisch maar is dat natuurlijk niet. Uw omgeving verandert uw organisatie verandert, uw informatiestromen veranderen dus mee. Of het nu wet- en regelgeving is ofwel schaalvergroting/fusie dan wel autonome groei, dynamiek overheerst.
Quattri helpt u bij veranderingsprojecten in de rol van project- of interim management.