Diensten

Huisvesting en facilitair

De veranderende zorg brengt ook een veranderende ondersteuning met zich mee. Er zijn continu vele veranderingen op de organisatie van invloed. De financiering, demografische wijzigingen, veranderingen in dienstverlening en samenwerkingsvormen. De huisvesting en facilitaire dienstverlening zullen daarom ook continu (mee)veranderen.
Meer weten?

Steeds belangrijker wordt dat ook de huisvesting en ondersteuning hierop aangepast is. Hierbij zijn belangrijke pijlers: aansluiting ondersteuning bij het primaire proces, efficiënt gebruik van huisvesting en middelen, aansluiting bij Wet- en Regelgeving, flexibiliteit van gebruik en verplichtingen en vaste kaders van de ondersteuning.

Wij helpen u graag verder met een goede aansluiting en focus op deze onderdelen door:

  • Huisvesting strategieën
  • Besparingen op facilitair gebied
  • Projectmanagement of interim management: verbeteren van de ondersteuning door procesverbetering en focus
  • Leveranciersselectie
  • Contract- en risicobeheer

Voor nadere informatie kunt u contact met Anton Los opnemen.
Tel: 06 150 08 150, e-mail: alos@quattri.nl

Onze dienstverlening is ook kort en krachtig verwoord in de flyer

Downloads