1Een thuiszorginstelling had behoefte aan ondersteuning rondom applicatiebeheer. Quattri heeft deze ondersteuning geleverd alle processen rondom applicatiebeheer vastgelegd en de communicatie met leveranciers op zich genomen. Daarnaast is een eigen medewerker opgeleid tot volwaardig functioneel applicatiebeheerder.

2Eén van onze klanten wilde graag de, in veel organisaties gebruikte, MS Word formulierenstroom vereenvoudigen. Met een compact team hebben we in korte tijd een automatische formulierenstroom gerealiseerd waarin actuele gegevens worden opgenomen uit de gebruikte kernapplicatie. Resultaat; handig “digitaal” gebruik van vooraf gevulde sjablonen en veel minder fouten bij het overnemen van gegevens in bijvoorbeeld cliënt danwel medewerker formulieren.

3Op verzoek van een groot conglomeraat van zorginstellingen heeft Quattri een strategisch advies opgeleverd aangaande de informatiebeveiliging binnen de groep (nen 7510). Inmiddels zijn deze adviezen overgenomen en is de uitvoering daarvan in opdracht gegeven.

4Een kleinere GGZ zorginstelling wilde de gegevens van haar cliënten elektronisch gaan vastleggen. Dit mede ingegeven door de wet en regelgeving rondom DBC’s. Quattri heeft het selectieproces en de implementatie begeleid. Daarna is het beheer overgedragen aan de organisatie zelf.

5Bij een grote thuiszorg instelling viel op een belangrijke plaats, de zorgadministratie, de lijnmanager uit. Gezien het karakter van deze afdeling is combinatiekennis van thuiszorg informatiestromen en lijnmanagement noodzakelijk.  Quattri beschikt over deze combinatie van kennis heeft voor lagere tijd deze functie ingevuld. Resultaat; de processen zijn op orde, de informatiestromen zijn verregaand geautoriseerd en er wordt alleen nog “gelegitimeerde” zorg verleend. Het aantal FTE’s is afgebouwd.

6Een grote thuiszorg instelling wilde de managementinformatie herzien. Dit ook mede ingegeven door de veranderende behoefte en de eisen die de verschillende gemeenten stellen in het kader van de WMO. Quattri heeft met een klein team een informatieanalyse uitgevoerd en op de wenselijke korte termijn de benodigde MI opgeleverd.

7Een GGZ instelling wilde migreren naar een volgende versie van hun kernapplicatie. Aan Quattri is gevraagd het volledige testproces te begeleiden.