Diensten

Bedrijfseconomische diensten

Inzichten in de bedrijfsvoering zijn bij iedere organisatie van belang om de uitgezette koers scherp te houden. De bedrijfsvoering in de gezondheidszorg wordt ieder jaar beïnvloed door wijzigingen in wet- en regelgeving. Quattri heeft kennis van en ervaring met alle financieringsvormen, investeringen in vastgoed en werkprocessen in de zorg. Daarom kunnen wij u goed adviseren over bedrijfseconomische knelpunten en oplossingen in de bedrijfsvoering.